Muzeja krājumā atrodamās ģenealoģiskās informācijas klāsts, diemžēl, ir visai neliels. Liels skaits materiālu, kas attiecās uz Latvijas ebreju ģenealoģiju, ir pieejams sekojošajās vietnēs:

 

  • names.lu.lv. Latvijas ebreju, kas dzīvoja Latvijā pirms Otrā pasaules kara (uz 1935.-39.gadu), datu bāze. Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra projekts.
  • www.lvva-raduraksti.lv. Latvijas Valsts vēstures arhīva digitalizētie dokumenti, tai skaitā rabinātu metriku grāmatas līdz 1905. gadam un 1.Viskrievijas tautas skaitīšanas Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņās 1897. gadā dokumenti, kā arī dvēseļu revīzijas. 
  • www.jewishgen.org/Courland/, http://www.jewishgen.org/Latvia/. JewishGen Kurzemes un Latvijas interešu grupa.

  


Materiāli par Latvijā līdz 1944.g dzīvojošajiem ebrejiem ir pieejami Latvijas Valsts Vēstures Arhīvā (
http://www.arhivi.lv/index.php?&138), par laikaposmu pēc 1944. gada - Latvijas Valsts Arhīvā (lva@lva.gov.lv), kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā (dzimts.dep@tm.gov.lv ) - dzimšanas, miršanas, laulību un šķiršanās izziņas pēc 1906. gada.

 

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem