Ebreju teksts latviešu literatūrā: muzejā notiks grāmatas prezentācija

24.04.2019

 

Pirmdien, 2019. gada 29. aprīlī plkst.17:30, muzejā “Ebreji Latvijā” [Skolas 6, 3. stāvs] notiks Elīnas Vasiljevas “Ebreju teksts latviešu literatūrā” monogrāfijas prezentācija.

Elīnas Vasiļjevas monogrāfija “Ebreju teksts latviešu literatūra” ir novatorisks pētījums latviešu literatūrzinātnē – pirmoreiz ebreju tēmas kontekstā tik pamatīgi skatīts viss latviešu nacionālās literatūras process no 19. gadsimta līdz mūsdienām; aktualizēti latviešu rakstnieku mazāk zināmi darbi, parādot ne tikai autoru daiļrades jaunas šķautnes, bet nereti arī papildinot un revidējot ierastos priekšstatus par latviešu literatūru kopumā. Pētījumā ar kultūrvēsturisku un politisku kontekstu atklāsmēm panākts visnotaļ objektīvs skatījums uz konkrētam literārām parādībām, vienlaikus nepretendējot uz vienīgo “pareizo” viedokli, stāstā Dr. Philol. Māra Grudule – viena no grāmatas recenzentiem.
Elīna Vasiljeva - filoloģijas doktora zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras profesore. Pētnieciskās intereses saistītas ar ebreju tekstu apzināšanu Eiropas kultūrā, ebreju kultūru Latgalē un Daugavpilī, krievu ebreju literatūras fenomenu, semiotiku un starpkultūru attiecību jomu.

Bezmaksas ieeja.


 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem