Kursi gidiem “Ebreju kopiena un tradīcijas” un „Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā”

30.12.2014

 
10 nodarbības 2015. gada februārī un martā.

 

Rīgas Ebreju kopiena un muzejs „Ebreji Latvijā” piedāvā profesionālās pilnveides kursus gidiem, tūru organizētājiem, tūrisma informācijas centra darbiniekiem, ceļojuma biroju darbiniekiem un visiem interesentiem “Ebreju kopiena un tradīcijas” un „Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā”.

 

·         Kursu sastāvs un pasniedzēji

Kursi sastāv no divām daļām “Ebreju tradīcijas” un „Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā”, kas kopā veido 10 nodarbības – lekcijas un ekskursijas. Visas nodarbības vadīs labākie nozares speciālisti, vēsturnieki, Latvijas Universitātes pasniedzēji, muzeja „Ebreji Latvijā” un Rīgas Ebreju kopienas darbinieki. Nodarbībās tiks izplātīti tematiskie materiāli un nepieciešama literatūra.

 

·         Valoda

Nodarbības notiks divās plūsmās, latviešu plūsmā visas nodarbības notiks latviešu valodā (informācija par krievu plūsmas nodarbībām un grafiku mājas lapas krievu valdoas sadaļā).

 

·         Laiki un vieta

Kursi “Ebreju kopiena un tradīcijas” notiks sestdien un svētdien (latviešu plūsmā - 7.-8. februārī), un tās tiks veltītas ebreju tradīcijām, reliģijas pamatiem un mūsdienu kopienas dzīvei. Kursa „Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā” lekcijas notiks muzejā „Ebreji Latvijā”, Skolas ielā 6, Rīgā, otrdienās vai citās nedēļu dienās (vakaros). Ekskursijas notiks sestdienās vai svētdienās. Nodarbību grafiku sk. zemāk.

 

·         Maksa

Maksa par visu kursu (abas daļas) 80 EUR. Būs iespēja piedalīties arī atsevišķās nodarbībās par atsevišķo maksu: “Ebreju kopiena un tradīcijas” – 30 EUR, “Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā” - 60 EUR. Atsevišķās nodarbības: viena lekcija – 8 EUR, viena ekskursija: 12 EUR, autobusa ekskursija: 20 EUR. Samaksa notiek ar pārskaitīju pēc izsniegta rēķina.

 

·         Ieguvumi

Par dalību kursos klausītāji saņems sertifikātus. Pēc kursu beigām muzejs „Ebreji Latvijā” sadarbosies ar kursu dalībniekiem, piedāvājot vadīt ekskursijas muzejā un rekomendējot ekskursijām pa Rīgu.

 

·         Reģistrācija, informācija un kontakti

Vairāk informācijas un pierakstīšanās pa e-pastu: info@ebrejumuzejs.lv vai pa telefonu 29435005.


Nodarbību temati un grafiks latviešu plūsmai

 

* Grafikā iespējamas izmaiņas!

 

“Ebreju kopiena un tradīcijas”

  

 

Datums

Tēma

Lektors

Vieta

1.

7. februāris

12:00 – 15:30

(Sestdiena)

1. Latvijas ebreju kopiena mūsdienās.

Kafijas pauze

2. Ebreju tradīcijas galvenie jēdzieni.

G. Umanovska

V. Apinis

 

Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas iela 6.

Muzejs “Ebreji Latvijā”

2.

8. februāris

12:00 – 15:30

(svētdiena)

1. Ebreju svētki.

2. Ebreju avoti un grāmatas.

 

V. Apinis

I. Krumers

Muzejs “Ebreji Latvijā”

 

„Ebreju vēsture un kultūras mantojums Latvijā un Rīgā”

 

 

Datums

Tēma

Lektors

Vieta

1.       

10. februāris

18:00

(otrdiena)

Latvijas ebreju vēsture no 16. gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam.

I. Ļenskis

Muzejs “Ebreji Latvijā”

2.       

17. februāris

18:00

(otrdiena)

Latvijas ebreju vēsture 20. gadsimta 20.-30. gados.

A. Stranga

Muzejs “Ebreji Latvijā”

3.       

24. februāris

18:00

(otrdiena)

Latvijas ebreju vēsture Otrajā pasaules karā. Holokausts Latvijas teritorijā.

A. Urtāns

Muzejs “Ebreji Latvijā”

4.       

3. marts

18:00

(otrdiena)

Rīgas ebreju kultūras un vēstures mantojuma objekti un izcilie Latvijas izcelsmes ebreji.

I. Ļenskis

Muzejs “Ebreji Latvijā”

5.       

1. marts

12:00

(svētdiena)

Ekskursija Rīgas sinagogā Peitav-šul.

I. Ļenskis

G. Umanovska

Peitavas iela 6/8

6.       

12. marts

18:00

(ceturtdiena)

Žaņa Lipkes memoriāla un muzeja apskate

L. Tomsone

Žaņa Lipkes memoriāls un muzejs, Mazais Balasta dambis 8

7.       

15. marts

11:00

(svētdiena)

Ekspozīcijas apskate/ekskursija muzejā „Ebreji Latvijā”

I. Ļenskis

Muzejs “Ebreji Latvijā”

8.       

21. marts vai 4. aprīlis

11:00

(sestdiena)

Autobusa ekskursija pa ebreju Rīgu un Holokausta piemiņas vietām.

I. Ļenskis

 

Atpakaļ

Pierakstīties jaunumiem