Занятие для школьников 6 - 8 классов "Найди в музее!"

 

Interaktīvā nodarbība skolēniem (6. - 8. klase)

Atrodi muzejā!”

 

Muzejs “Ebreji Latvijā”, Skolas iela 6, Rīga

Nodarbības ilgums: 1 stunda

 
Muzejs “Ebreji Latvijā” piedāvā nodarbību 6. - 8. klašu audzēkņiem “Atrodi muzejā!” 

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Latvijas ebreju vēsturi, izvērtējot ebreju kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā un apzinot Holokausta traģēdijas maštābu

Nodarbības gaitā skolēni iepazīsies ar dažādiem muzeja eksponātiem. Skolēniem grupās būs iespēja pašiem izpētīt šos eksponātus un prezentēt tos pārējām skolēnu grupām.   

Nodarbības gaitā skolēni gūs izpratni par ebreju vēsturi Latvijā no 16. gadsimta līdz Otrā pasaules kara beigām. 

Nodarbības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. Skolēnu skaits – no 12 līdz 30

Nodarbības notiek bez maksas

Kontaktpersona: Marina Gehta, muzeja direktora vietniece, tālrunis 29435005, e-pasts: info@ebrejumuzejs.lv 

Back

Subscribe for news